Paulmauer via Linsberg

Kell nekünk még tél? Nem igazán, de ha magasabbra mászunk, akkor még ott találjuk. Fátyolfelhős, de egyébként napos és kissé szeles idő ígérkezik. Maradjunk csak lejjebb, nehogy megint harcba keveredjünk a túlerőben lévő fuvallatokkal. A Türnizi-Alpok vidékén már régen jártam, a cirka 1200 méter fölé alig-alig kiemelkedő csúcsaival éppen megfelelőnek látszik. Bővebben…

Kategória: Hiking-Climbing, Hobbies | Címke: , , | 1 hozzászólás

Heukuppe via Waxriegelsteig

Ragyogó napsütés, kék ég, stabil téli túra idő, de szaggató, cibáló, fagyos szél kísér minket a Prédikálószékre, majd tovább a Heukuppera. Attilával és Cirmivel indulunk a Preiner Gescheid hágóról, ahol a szél máris kivillantja foga fehérét. Szerencsére, közben, akadnak szélárnyékos helyek is, ahol szinte tökéletes szélcsend honol. Bővebben…

Kategória: Hiking-Climbing, Hobbies | Címke: , , | 3 hozzászólás

Színtiszta arany matematika

Az Apple cég társalapítója, Steve Wozniak újra letette a voksát és kijelentette, hogy az egész kerek kriptovaluta-világban csak egyetlenegy van, mely matematikai értelemben véve színtiszta arany, éspedig az a Bitcoin (BTC) . Kattint lenti képre a forráshoz:

image

Kategória: Computers and Internet, News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

Vennék már végre észre….

Az orosz külügy szóvivője, Maria Sacharowa, felhívta a nyugateurópai államok vezetőinek a figyelmét arra, hogy már lassan észrevehetnék, miként teszik tönkre Európát a tengerentúlról. Alább egy fordítás, részlet Sacharowa érzelmek fűtötte felszólalásából. De Uram, mit lehet elvárni egy bűnkartellbe tömörült politikai elittől?

image

“A Covid-terhelte évek sok tekintetben tönkretették gazdasági kapcsolatainkat és rengeteg emberi közösség éppen csak túlélte a pandémia okozta gazdasági krízist. Most ti ezeket a terheket szankciókkal súlyosbítjátok, melyek megsemmisítő csapást mérnek rátok, miközben még el sem kezdődhetett az előző krízis okozta problémák globális orvoslásának a kidolgozása. Ezt saját magatoknak köszönhetitek. Ilyen körülmények között a helyzet, a ti országaitokban drámaian fog romlani. Eközben, arra ösztökélitek az embereket, hogy háborúzzanak? Hagyjátok, hogy az óceán túlsó oldaláról dirigálva, Európát tönkre tegyék? Meddig tűritek még?”

Kategória: News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

A minden időben Kieneck

Felemás vándoridőt jósolnak vasárnapra. Ki kéne mozdulni valahová, a közelbe. Így jön a képbe az univerzális túracél, a Kieneck. Reggel, mikor nekilendülök az Enziansteignek, még a nap és a kék ég is biztatnak. Meglehet megint tévedtek a meteorológusok? De aztán úgy félúton célom felé, kövér fellegek úsznak be a távolból, és mire felérek a kunyhóhoz, be is takarják az eget. Bővebben…

Kategória: Hiking-Climbing, Hobbies | Megjegyzés hozzáfűzése

William Toel: ki vagyok én és miért vagyok itt?

El kell mondanom azoknak, akik még soha nem hallottak William Toelról, hogy egy amerikai, látnoki képességekkel megáldott professzorról van szó, aki a németség szellemi és erkölcsi felemelkedésén munkálkodik. Eközben, a közönséges halandó szempontjából különös és kissé felfoghatatlan, amint isteni indíttatású erőkre támaszkodik. De miért fontos ez a magyarnak? Nos, aki ismeri történelmünket, tudhatja, hogy ezer éve, akarva, nem akarva, de számtalan szállal vagyunk összebogozva a német ajkú népekkel. Ha Németország szabad és független lesz, mint Toel jósolja, az minden bizonnyal a magyarok sorsára is jóságos hatást gyakorolhat.

image

William Toel mai videóüzentének magyar változata (de hallgasd varázslatos hangját, még ha nem is értenéd):

—————————————————————————————————

Hallo! William Toel szól hozzátok. Szeretném, ha az én igaz történetemet, egyenesen tőlem, az én számból hallanátok. Minden más csak szóbeszéd. Sok-sok szóbeszéd. Az én misszióm a német népet szeretni és védelmezni. Ez az én feladatom. Ma, el akarom magyarázni, hogy ez mit is jelent.

A spirituális világban, tehát abban a világban, amelyben élnem adatott, én vagyok a németség megbízott őre. A feladatom, hogy örökösen őrködjek Németország felett. Eközben, Isten fennhatósága alá vagyok rendelve. Csak akkor szólhatok, ha Ő szól és közöl valamit. Úgy ismernek mint „Az érkező” (Kommender Mann). Ez egy spirituális kifejezés. Azt jelenti, hogy ha a németek valaha is szükséghelyzetbe jutnának, akkor én vagyok az, aki segítségül érkezik.

Az én mostani németországi jelenlétem Isten azon elhatározásának a bizonyítéka, hogy Németország felszabadul és független lesz. Amíg lélegzem és ver a szívem, mindaddig Németországnak reménye van egy igaz és szabad életre. Jelenlegi feladatom a felvilágosítás illetve a dolgok tisztába tétele. Odakünn nincs semmi egyéb, csak propaganda és lárma. A zörej csak félrevezet, nem világosít fel. Most tehát és az ezt következő hónapokban, igazságot és világosságot hozok a német családoknak. Ezt nem szerveztek útján, és nem egy adó segítségével kívánom elérni, hanem úgy, hogy közvetlenül szólok hozzátok. Ahogy ezt most is teszem.

Ez a rövid videó rámutat mindenre, amit tudniuk kell mindazoknak akik már találkoztak velem és azoknak is, akiknek még nem volt hozzám szerencséjük. Ne törődjetek azzal, amit mások mondanak. Egyenesen hozzátok szólok, hogy tudjátok, ki vagyok, hogy miért vagyok nálatok és hogy biztosítsalak titeket afelől, hogy a Tökéletes Vihar (The Perfect Storm) teszi a dolgát és véghez viszi a feladatát.

Én kéz a kézben együttműködőm a Tökéletes Viharral. Mondhatnánk azt is, hogy párhuzamosan dolgozunk. Mindazonáltal el kell mondanom, hogy én nem irányítom a Tökéletes Vihart mert az a maga nemében Isten keze munkája. Ha tehát kétségeitek vannak, vagy olyan dolgokat hallotok, melyek összezavarnak, akkor tudnotok kell, hogy mindez készakarva történik. Olyankor legjobb ha visszatértek ehhez a videóhoz, ehhez a hanghoz, ezekhez a szavakhoz. Mert ezek megmaradnak és nem fognak megváltozni. Köszönöm a figyelmetek. William Toel.

Kategória: Mystery, News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

William Toel szóban

Kategória: News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

A remény embere?

Bevezetőmben szeretném előrebocsátani, hogy lassan már-már szégyellem, ha egy teljesen hétköznapi túráról posztolok beszámolót. Pedig szívem szerint, inkább csak ilyesmivel foglalkoznék. Na, meg hátborzongató hegyvidéki történetekkel, mint a Fehér pók, vagy Joe Simpson, Hans Kammerlander meg a többi nagy hegymászó viselt dolgai. Közben viszont kavarog, megőrült körülöttünk a való világ. Nem mintha csak most, hirtelenjében pattant volna ki minden. Nem! Egy réges-régen megkezdődött folyamat ledurvulásának, kicsúcsosodásának vagyunk tanúi. Közben, következésképpen, minden olyan szalmaszálba belekapaszkodom, amely fájdalmaink enyhítését, vagy végét ígéri. Ezért figyelem a nagyra becsült, látnoki képességekkel is megáldott amerikai professzor William Toel megnyilvánulásait is. Február 28.-án kelt rövid helyzetjelentése így szól (fordítom):

A következő héten a német hírügynökségektől nem lehet objektív híradást elvárni. Az Új Világrend (NWO), mely a sajtó a médiák és közösségi oldalak többségét birtokolja, gondosan kidolgozta a nyelvhasználat azon szabályait, melyeket minden ország véleményhatalmi szerveinek követniük kell. A kötelező háttérzörej célja, Oroszországot, mint az Új Világrend független alternatíváját, a propaganda eszközeivel diszkreditálni. A propaganda célja, Wladimir Putin és legbelsőbb köreihez tartozó szövetségeseinek, mind a néptől, mind pedig a kínai állami vezetőktől történő elválasztása, izolációja.

Eközben nyilvánvalóvá válik az NWO eljárásmódja. Tilos minden erről folytatott eszmecsere és az álláspontok kölcsönös megvitatása. A világot uraló elit egy eldöntött terv, a Nagy Újraindítás (Great Reset) mentén, olyan útra próbál minket terelni, mely távol áll a hagyományos értékrendre épülő életmódtól. Már 2020 októberében, Kölnben ismertettem a terv sarkalatos pontjait:

  1. Növekvő infláció
  2. Korlátlan bevándorlás, mely alapvetően megkérdőjelezhetetlen
  3. A német társadalom gondolatainak és cselekedeteinek a kontrollja

A fősodrú véleményhatalomtól eltérő nézeteket úgy állítják be, mintha azok, tudatlanságból vagy a műveltség hiányából fakadnának. Egy atomháború veszélye, azon Németország küszöbén, mely a világ legjobb elméinek a bölcsője, ösztökélnie kellene népét, egyenes és érdemi kérdések feltevésére. Például, miért alapítanak idegen, nem európai tulajdonú katonai támaszpontokat német földön olyan céllal, hogy onnan támadást lehessen európai szomszédjaik ellen végrehajtani? Miért nem lehet a politikai színtéren, pártok közözött, minderről eszmecserét folytatni?

Valóban megéri kockáztatni az európai civilizáció teljes pusztulását, egy a teljesen korrupt rendszer működtette Ukrajna miatt? Vajon miért folytatnak az angol nyelvterületeken még az európainál is ádázabb és kíméletlen uszítást ebben a témában? Kinek hoz hasznot mindez?

Akarom, hogy tudjátok, hogy ez csak a Tökéltes Viharnak (The Perfect Storm) nevezett fenomén következő epizódjának a kezdete, mely elvezet minket a szabad és független Németország megszületéséhez. Az epizód során mindenre fény derül.

A szerk (én): a fenti témával kapcsolatos, George Friedman magyarul feliratozott videója, melyből Németország kulcsszerepe is egyértelműen kiderül és így értethetőbb lesz az amerikai látnok, William Toel a németekhez intézett aktuális üzenete:

A sátáni (NWO) globalo-fasiszta terv részletes ismertetése. Egy Glenn Beck előadás (angol, sajnos magyar feliratok nélkül)

Kategória: News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

Valóságtól elrugaszkodva

A Nyugat szellemi és erkölcsi válsága következménye, a realitásoktól való teljes elszigeteltség, a valós világ igényeinek a tagadása, ami már-már bohózatba illő szituációkat produkál. Ennek egyik fényes bizonyítéka, hogy az ukrajnai válságra reagálva, a bécsi polgármester, Michael Ludwig úr, úgy találta, hogy a szerencsétlen, háború sújtotta nép megsegítésének legjobb módja, ha Kijevnek és Odesszának egy-egy szállítmány FFP2 maszkát ajándékoz. Az ítélőképesség teljes csődje, ami nem csak zavarba ejtő, hanem az ottani lakósság szempontjából még sértő is. De Uram, ezeknek már nincs sütnivalójuk ahhoz, hogy ilyesmit felfogjanak. Való igaz Paul Craig Roberts előző posztomban fordított írásának fő mondanivalója. A lejtőn vagyunk, de ezek még mindig azt hiszik, felfelé kapaszkodunk.

ludwig-ffp2-masken-lieferung-635x442

Kategória: News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

A Nyugat agóniája

Paul Craig Roberts, Az utolsó, amire szükségük van (The West is the last thing they need) című írásából lefordított két bekezdés. Paul Craig Roberts egy nagyrabecsült amerikai ökonómus-publicista, aki tisztviselő volt Reagen kormányában.

PaulCraigRoberts

Tegnap Oroszország egy új világot teremtett. A hegemóniát gyakorló hatalom immár halott. Oroszország és Kína azonnal megkezdhetik lekapcsolódásukat a nyugatról, miközben tudatában kell lenniük a ténynek, hogy a sátáni képződmény, haláltusájában, bármikor atomfegyvereihez nyúlhat. A Nyugat már nem kínál semmi olyat, amire még érdemes lenne vágyakozni. A blokk országai, vezető iparágaikat már régen elajándékozták Kínának és lemondtak saját polgáraik szabadságjogainak a garantálásáról. A bevezetett covid-intézkedések egyértelműen bizonyítják, hogy a Nyugat már nem hisz azokban az értékekben, melyeket még prédikál. Azokat, akik a szólás- és gyülekezési szabadság adta jogaikkal élnek, belföldi terroristának bélyegezik. Véleményüknek adott hangjuk elnyomattatik, munkahelyeikről elbocsáttatnak, orvosi engedélyeik bevonattatnak, lecsukattatnak és börtönbe vettetnek, mert nem számíttatnak. A nyugati világ pokoli zsarnoksággá változott. ….

A nyugati világ már nem fog túl sokáig problémát okozni Oroszországnak. A Nyugat önmaga elfajulása miatt omlik össze és öngyűlölete miatt pusztul el. A Nyugat megbecsteleníti hőseit és alapítóit. A Nyugat ledönti történelmi emlékműveit, feketelistára helyezi saját klasszikus irodalmát, iskoláiban, egyetemein öngyűlöletet oktat, és most még két hatalmas ellenfelet is létrehozott magának. A Nyugat tagadja saját értékeit. Nincs többé sem erkölcse, sem az igazság iránt érzett tisztelete. Az amerikai kormány lábbal tapossa az alkotmányt. Mivel elvileg az állam azonos az alkotmánnyal, önmagát dönti a mocsokba, miközben jogi fakultásai mélyen hallgatnak, sőt aktívan is hozzájárulnak a pusztításhoz. Mivel a Nyugat gyakorlatilag nem más, mint az amerikai birodalom, az ide tartozó szövetségesek Amerikával együtt fognak ebek harmincadjára jutni.

Kategória: News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

Az adott helyzet legjobb elemzése (szerintem)

Kategória: News and politics | Megjegyzés hozzáfűzése

A Wachau, avagy sziklaszirtek birodalmában

A borvidékéről és az itt lelt willendorfi Vénuszáról is híres Wachaut áttörő Duna mindkét oldala gazdag a legkülönfélébb sziklaszirtekben és kilátókban. Vándortúrák szinte kimeríthetetlen tárháza. Újfent szerencsém van, hogy helyi ismerettel rendelkező, térképen fel nem tüntetett ösvényeket jól ismerő útikalauzaim vannak, Cirmi és Philipp személyében. Az idő úgymond, lehetne jobb is, itt-ott, néhány percre előbukkan a nap, de február viszonylatából nézve egészen tűrhető. Kivéve a légáramlatoknak kitett csúcsokat, ahol bizony nem kifejezett élvezet a nézegetés. Bővebben…

Kategória: Hiking-Climbing, Hobbies | Megjegyzés hozzáfűzése